Co je sálavé vytápění

Sálavé teplo je infračervené záření (elektromagnetické vlnění), které se šíří rovnoměrně všemi směry od zdroje. Podobně jako slunce nebo kachlová kamna prohřívá přímo předměty, stěny, strop, podlahu a vybavení interiéru, od kterých je teprve ohříván vzduch.

Povrchová teplota povrchů je vyšší nebo stejná jako teplota vzduchu. Tím zabraňuje kondenzaci vody a vzniku plísní. Zdivo je vysoušené a v dlouhodobém horizontu dochází ke snížení nákladů na vytápění.

Sálavé systémy pracují s velkými plochami, zahřátými na nízkou teplotu. Nedochází na nich k přepalování prachu ani k jeho víření a nepřesouší se vzduch.

Navíc při tomto způsobu vytápění vnímáme pokojovou teplotu o 1 až 2 °C vyšší, než ve skutečnosti je. Proto můžeme na termostatu nastavit o 2 °C nižší teplotu, a díky tomu každoročně ušetřit od 6 do 12 % energie a tím i peníze. Aby bylo v interiéru příjemně, odborníci doporučují optimální teplotu podlahy pro dlouhodobě sedící osoby 25 °C a pro stojící a chodící osoby 23 °C. Obecně by průměrná teplota podlahy neměla překročit 29 °C. Optimální je, když nepociťujeme chlad ani nadměrné teplo nebo se cítíme tepelně neutrální.